HYPOTEČNÍ ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET – CO JE DOBRÉ VĚDĚT?

23.04.2021

Je pojištění schopnosti splácet povinné? Jaká rizika kryje? Kolik stojí? A vyplatí se vůbec?

S hypotečním specialistou Martinem Mickou z Premium Financial Services jsme se podívali na nejčastější otázky ohledně pojištění schopnosti splácet u hypotečních úvěrů.

Co je hlavním účelem pojištění schopnosti splácet? Ať už se jedná o hypotéku, spotřebitelský úvěr, kreditku nebo kontokorent, vždy jde hlavně o jedno - o jistotu, že vám pojistka se splácením pomůže, když se dostanete do úzkých. Ať už vás v životě potká úraz s trvalými následky nebo dlouhodobá pracovní neschopnost, můžete se spolehnout na to, že vám pojistka pomůže s řešením splátek vašeho úvěru.

Je pojištění schopnosti splácet povinné?

Jak říká Martin Micka, až na jedinou výjimku není pojištění schopnosti splácet při sjednávání úvěru povinné. Banky jej většinou doporučují, ale pokud existuje důvod, proč o ni zájem nemáte, uzavírat ji nemusíte.

Zmíněnou výjimkou je hypotéka u Hypoteční banky s LTV (tedy poměrem výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti) 80-90%. V tomto případě banka poskytnutí hypotéky přímo podmiňuje sjednáním pojištění schopnosti splácet. V ostatních případech pak záleží jen na vás.

Úmrtí, invalidita nebo ztráta zaměstnání - jaká rizika pojištění kryje?

Dá se říci, že se jedná o 4 okruhy, které se dají vzájemně kombinovat. Mezi rizika, která pojištění schopnosti splácet kryje, patří:

  • úmrtí,
  • trvalá invalidita III. stupně,
  • dlouhodobá pracovní neschopnost,
  • ztráta zaměstnání.

V případě úmrtí nebo trvalé invalidity je z pojistky úvěr celý splacen, dojde k zániku dluhu a k výmazu zástavního práva. Jde - li o hypoteční úvěr, přejde nemovitost plně do rukou klientů nebo jejich dědiců.

U dlouhodobé pracovní neschopnosti jsou podmínky obtížnější, většinou však platí, že neschopnost pracovat musí trvat minimálně 6 měsíců, kdy může být úvěr hrazen z pojistky. Je však nutné se následně vrátit ke splátkovému kalendáři.

"Nejčastěji se nás klienti ptají na pojištění úvěru při ztrátě zaměstnání," říká Martin Micka. "Vždy říkám, že tady platí poměrně přísná pravidla. Pojistka se nevztahuje na ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, dohodou nebo pro hrubé porušení pracovní kázně. Pojistka se navíc netýká OSVČ, což je jasné už z názvu. Jde tedy pouze o výpověď z důvodu zrušení pracovního místa."

Jaký je rozdíl mezi životním pojištěním a pojištěním schopnosti splácet?

Na rozdíl od životního pojištění, kde si můžete sami určit částku, na kterou chcete být pojištěni, a co se má stát s pojistným plněním, pokud k němu dojde, je pojištění schopnosti splácet přímo spjato s úvěrem.

Je-li úvěr splacen, pojistka neschopnosti splácet automaticky zaniká. Dalo by se tak přirovnat například k havarijnímu pojištění auta.

Běžné životní pojištění má často tu vlastnost, že po uplynutí určité doby (nejčastěji 20 let), kdy nedošlo k pojistnému plnění, můžete peníze získat zpět. Platbu životního pojištění si navíc můžete odečíst z daní. U pojištění schopnosti splácet tato možnost není.

Kolik pojištění schopnosti splácet stojí?

Výše pojistného u neschopnosti splácet se většinou pohybuje od 5% do 8% z výše měsíční splátky úvěru. Jeho výše závisí také na rozsahu krytí rizik, která byla popsána výše.

Každá banka při uzavření pojištění schopnosti splácet poskytuje klientovi slevu z úrokové sazby od 0,1% do 0,3%. Na první pohled se to může zdát zajímavé, většinou se však jedná o cca 1/3 toho, co klient na pojistce zaplatí.

Přestože RPSN se při zmíněné výši slevy z úroku 0,3% může dostat na krásnou úrokovou sazbu 1,89%, při platbě pojistného se může vyšplhat až na 2,6%.

Proč si zřídit pojištění schopnosti splácet?

Jak říká Martin Micka, na otázku, jestli se pojištění schopnosti splácet vyplatí, si musí každý klient odpovědět sám. "Naším cílem je poskytnout klientovi úplné a podrobné informace o všech možných variantách a jejich souvislostech tak, aby mohl každý na základě faktů zvážit, jestli se mu pojištění vyplatí." Existují životní situace, na které je dobré být připraven, pokud si berete úvěr na nemovitost.

Pojištění schopnosti splácet je skvělou možností, jak se vyhnout nepříjemným situacím. Samozřejmě, že něco stojí, ale jak už bylo řečeno, je to možnost, která není povinná.

Připravili jsme ve spolupráci s odborníky ze serveru https://www.top-hypoteky.cz 

Zdroj: reality-proradost