PENB

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Pod zkratkou PENB se skrývá Průkaz energetické náročnosti budovy, který je od ledna 2013 povinností pro prodávající či pronajímatele. Vlastníkům budov nařizuje zákon informovat kupujícího nebo nájemce o tom, jak náročný je provoz budovy, o kterou mají zájem. Kupující se z tohoto průkazu dozví, kolik se spotřebovává energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení atd.
PENB neboli energetický štítek je dokument, který musí zpracovat zákonem pověřená osoba(energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu).

KDY JE ENERGETICKÝ PRŮKAZ POTŘEBA?

Hodnoty, které z energetického průzkumu vyplynou, ovlivňují prodejní cenu nemovitosti nebo výši pronájmu. Z toho důvodu je nutné předložit energetický štítek:

  • již při inzerci nemovitosti
  • při prodeji nemovitosti, kdy je originál PENB nezbytnou součástí kupní smlouvy
  • při výstavbě nového domu, čímž se prokazuje dodržování technických parametrů vycházejících z projektové dokumentace
  • při větších stavebních úpravách objektů, které by mohly ovlivnit energetickou náročnost budovy
  • a do budoucna také při pronájmu budovy (nebo bytové jednotky, přičemž PENB se vyřizuje vždy pro celou budovu)

Průkaz energetické náročnosti budovy se naopak nemusí vystavovat pro objekty s plochou menší než 50 m2, rekreační objekty (chaty, chalupy), památkově chráněné objekty, nebo pro budovy určené k náboženským účelům.

"Prodej nemovitosti Vám chceme zpříjemnit, nikoliv zkomplikovat. Proto pro Vás, jako vlastníky budovy, automaticky vypracujeme energetický štítek. Ten pak předložíme zájemcům již v rámci inzerce a samozřejmě jej také doložíme ke kupní smlouvě. Jsme si totiž vědomi, že pokud tak neučiníme, hrozí Vám pokuta až do výše 50 000 Kč, v případě bytových jednotek, nebo 100 000 Kč v případě celé budovy." 

POTŘEBUJETE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK? JEHO ZPRACOVÁNÍ VÁM RÁDI NACENÍME. KONTAKTUJTE NÁS