Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

23.02.2023

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) poskytuje nájemci nebo kupujícímu cenné informace o tom, jaká je průměrná spotřeba energie nutná pro provoz dané budovy. Mimo jiné tak usnadňuje odhad budoucích nákladů na topení a další údržbu.
Povinnost obstarat si průkaz vzniká stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek v těchto případech:

- vždy při výstavbě nebo větších změnách dokončených budov.
- při prodeji budovy nebo její části.
- při pronájmu budovy.
- při pronájmu ucelené části budovy (tj. i bytové jednotky).

V PENB naleznete vždy základní údaje o budově. Kromě celkové klasifikační třídy obsahuje průkaz i dílčí ukazatele energetické náročnosti. Je však třeba mít na paměti, že informace obsažené v průkazu energetické náročnosti jsou pouze orientační, vypočtené podle průměrných dat.
Na druhou stranu průkaz nepotřebujete při prodeji družstevního bytu, neboť zde nedochází k prodeji nemovitosti, ale členského podílu v bytovém družstvu. Existují i další výjimky, kdy není třeba průkaz zpracovávat například u objektů o rozloze do 50 m2, u staveb pro rodinnou rekreaci užívaných jen část roku, kde je odhadovaná spotřeba nižší než 25 % spotřeby, k níž by došlo při celoročním užívání.


Zdroj: Hypoindex

POTŘEBUJETE ENERGETICKÝ ŠTÍTEK? JEHO ZPRACOVÁNÍ VÁM RÁDI NACENÍME. KONTAKTUJTE NÁS.